యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు - ఉయ్యూరు పట్టణం

 
YSRCP Vuyyuru Town Logo
Jampana Kondala Rao
YSRCP Live TV

జంపాన కొండల రావు