యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు - ఉయ్యూరు పట్టణం
 
Calendar-2017

క్యాలెండర్ - 2017

Calendar-2018

క్యాలెండర్ - 2018

              JKRao యాప్ ను

            మీ మొబైల్ కు పంపడానికి  

 
 

JKRao యాప్ ✯

 ఫ్లెక్సి ఇమేజ్స్ 

 ఫ్లెక్సి ఇమేజ్స్ 

JKRao QR Code
YSRCP Live TV

జంపాన కొండల రావు

     Maintained by YSRCP Digital Media Wing,Vuyyuru Town. © 2016.The contents are owned by YSRCP Vuyyuru Town

  వీక్షకుల సంఖ్య  

a0a0da_8b2472c3723b48f3ab2feff5f2f898ab.png